Avatar, Pandora 28
Աշխարհի շուրջ, Ճամփորդական օրագիր

Ավատարի Պանդորան իսկապես գոյություն ունի

Ավատար սարեեեեեե~ր… Ախր շատ դժվար է արտաբերել այդ տեղանունը, լավ-լավ, կենտրոնացի, դու կարող ես, 💆‍♀️ Ձանջիաջիե: Ավատար ֆիլմը դիտե՞լ եք: 💆‍♀️💆‍♀️ Չինաստան, Հունան մարզ, քաղաք Ձանջիաջիե: Տեղանունը դժվար թե ինչ-որ […]