Աշխարհի շուրջ, Ճամփորդական օրագիր

Շարունակում ենք բացահայտել Ասիան

Այժմ ներկայացնում ենք Քրիստինեի այցելությունը Kuanzhai Alley, որը հայտնի է նաև որպես  Wide and Narrow Alley «Ընդարձակ և նեղ» նրբանցք անվանբ։ Wide and Narrow Alley-ն է Քինգ թագավորությունից մնացած հայտնի […]